• Hälsa,  mamma,  Träning

    Vad är nåbar hälsa och lycka??

    Jag är orolig över det jag ser på sociala medier idag, en sådan förvrängd och pressad bild av vad som är hälsosamt och hur ett lyckat liv ska se ut. Kvinnor och män pressar sig själva till bristningsgränsen vad gäller både kost och träning. Jag ser en värld där så många mår dåligt, trotts att ekonomin och förutsättningarna för att skapa en trygg vardag aldrig vart bättre. Vi matas med en skev bild av hur vi bör träna, vad som anses vara en lyckad karriär, hur vårt boende ska se ut och hur vi och våra barn måste äta och så vidare… Pressen på oss mammor framförallt känns orimligt stor.…